Koncert pieśni patriotycznych

W dniu 30 grudnia 2018 roku Fundacja Start Smart przy pomocy dobroczyńców 

BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO BGK – Sponsora koncertu

FUNDACJI KGHM MIEDŹ – Partnera koncertu

FUNDACJI PBG – Partnera koncertu

 

zorganizowała Koncert Pieśni Niepodległościowych. Koncert odbył się w Sanktuarium Ojca Pio w Warszawie.Koncert zgodnie z założeniami odbył się 30 grudnia 2018 roku w Sanktuarium Ojca Pio w Warszawie. Tłumnie zgromadzona publiczność mogła podziwiać uznanych i lubianych artystów: Alicję Węgorzewska – mezzosopran, Natalię Walewską – Skrzypca, Rafała Lewandowskiego – fortepian. Z powodu choroby nie wystąpił przewidywany do koncertu tenor Mikołaj Adamczak. Program koncertu został rozszerzony o staropolskie kolędy. Zgodnie z założeniami zgromadzona publiczność śpiewała wspólnie zarówno pieśni niepodległościowe jak i kolędy. Koncert zakończyły 4 bisy co jest najlepszym dowodem na to, że koncert był udany oraz program koncertu był odpowiedzią na zapotrzebowania beneficjentów.
Po koncercie odbyło się spotkanie z artystami, autografy, wspólne zdjęcia, wzruszające słowa od publiczności w temacie kultywacji tradycji narodowej, wspólnego śpiewania i pamięci o trudnych drogach do niepodległości. Przeprowadzona została krótka ankieta – 40 osób. Z ankiety wynika wielka potrzeba organizowania takich koncertów, zwłaszcza bezpłatnych. 100 % ankietowanych wyraziło chęć uczestnictwa w podobnych projektach. Wg ankietowanych dobór programu był znakomity a idea wspólnego śpiewania znalazła zrozumienie u 98 % ankietowanych. Zauważalna była obecność całych pokoleniowych rodzin z dziećmi.
Każdy obecny na koncercie otrzymał program koncertu z logotypami Partnerów oraz sławami pieśni Hymnu dla Jana Pawła II.
Cel wydarzenia jakim była integracja społeczna oraz wspólne narodowe śpiewanie został osiągnięty. Jeszcze długo po koncercie docierały do Fundacji pytania o to, kiedy kolejny koncert z tego cyklu zostanie zaprezentowany.