Mazowsze dla Polskiego Romantyzmu

Województwo Mazowieckie
JANINA EWA ORZEŁOWSKA Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
Fundacja StartSmart
Marzena Świeczak Burmistrz Miasta Garwolin

zapraszają na koncert

Mazowsze dla Polskiego Romantyzmu

Obchody Roku Polskiego Romantyzmu w Garwolinie

30.10.2022, godzina 19.00

Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Garwolinie

 

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

 

Koncert z okazji 200 lecia Polskiego Romantyzmu – przedstawimy twórczość wspaniałych artystów, którzy w sytuacji narodowej niewoli wynieśli polską muzykę i literaturę do rangi czołowych osiągnięć kultury europejskiej.

Koncert bezpłatny dla publiczności, z udziałem uznanych artystów: Alicji Węgorzewskiej, Roberta Grudnia.

Koncert słowno- muzyczny prezentujący najbardziej znane utwory Fryderyka Chopina – polonezy i pieśni w wykonaniu Alicji Węgorzewskiej i Roberta Grudnia oraz kujawiaki i polonezy Henryka Wieniawskiego w wykonaniu ukraińskiej skrzypaczki Anny Prosiekowej oraz Bogdana Kierejszy.

 

„W 1822 r. w Wilnie ukazały się >>Ballady i romanse<< Adama Mickiewicza, zawarte w tomiku poetyckim, który wyznaczył początek polskiego romantyzmu. Sejm ogłosił rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego i przypomniał innych najwybitniejszych twórców epoki romantyzmu: Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, Cypriana Norwida w dziedzinie literatury, Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszkę w muzyce, Piotra Michałowskiego i Jana Matejkę w malarstwie. „Bez Maurycego Mochnackiego i jego pism o wolnych Polakach, bez wieszczów Mickiewicza i Słowackiego, pochowanych w królewskich kryptach, bo Polacy uznali, że królom Polski są równi, nie byłoby Legionów Piłsudskiego czy Powstańców Warszawskich. To z romantyzmu wyrósł nowoczesny mesjanizm Jana Pawła II i unikatowy w dziejach świata ruch >>Solidarność<<” – zaznaczyli posłowie w przyjętym dokumencie.

 

Dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózkach przeznaczona jest specjalna strefa oraz wolontariusz, który pomoże w dotarciu do wyznaczonej strefy.