Piotr Sułkowski

Dyrektor naczelny i artystyczny Warmińsko – Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie. Posiada ogromne doświadczenie operowe, zdobyte w czasie wieloletniej pracy dyrygenta, a potem dyrektora artystycznego w Operze Krakowskiej oraz w Opera Wildwood Festival AR (USA), którego był dyrektorem muzycznym. Przygotował wiele premier operowych, w tym kilka prawykonań m.in. podczas Festiwalu Muzyki Polskiej (2007), dokonał światowego prawykonania nieznanej operetki K. Szymanowskiego Loteria na mężów czyli narzeczony nr 69. Zrealizował Gwałt na Lukrecji B. Brittena (2004), który uznano na Bydgoskim Festiwalu Operowym za najlepszy spektakl roku. Współtwórca Krakowskiej Opery Kameralnej, zastępca dyrektora Chóru Polskiego Radia (2008-09), kierownik muzyczny Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej (2009 – 2011), I gościnny dyrygent Signature Symphony Orchestra (2008 – 2014) w Tulsa (USA).

Współpracuje z wieloma orkiestrami oraz zajmuje się pracą dydaktyczną na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, gdzie prowadzi klasę dyrygentury. Dyrygent orkiestry POSM im. F. Chopina w Krakowie (1993 – 2016), z którą we Francji realizował programy edukacyjne dla francuskiej młodzieży. Pomysłodawca i dyrektor artystyczny Festiwalu Barbakan. W 2010 zainaugurował działalność Fundacji Panteon Narodowy. Zrealizował nagranie z muzyką B. Chajdeckiego do serialu historycznego Czas Honoru.

W 2010, w Pampelunie (Hiszpania) wraz z Orquesta Sinfonica de Navarra i chórem Coro Premier Ensamble De La A.G.A.O przygotował premierę Carmen G.Bizeta. Zrealizował międzynarodowy projekt operowy Fidelio – ofiarom holokaustu L.v. Beethovena, który uzyskał bardzo dobre recenzje m.in. w prestiżowym, angielskim czasopismie Opera. W 2011r.z Orkiestrą Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Bilbao i w Pampelunie wykonał spektakle Tosca G. Pucciniego. W 2011 uzyskał tytuł doktora, a w 2015 doktora habilitowanego sztuki muzycznej. W ramach obchodu Roku Feliksa Nowowiejskiego 2016 wykonał z Orkiestrą Filharmonii Warmińsko – Mazurskiej koncerty z oratorium Quo Vadis
w Krakowie, Barczewie oraz w Warszawie. W Filharmonii Narodowej w w/w projekcie wystąpili wybitni soliści: Aleksandra Kurzak, Artur Ruciński oraz Rafał Siwek, z którymi dokonał nagrania fonograficznego.

Od 2012-16 członek Rady Programowej Radia Olsztyn. Wiceprzewodniczący Zarządu Zrzeszenia Filharmonii Polskich. Otrzymał wraz z orkiestrą Warmińsko – Mazurskiej Filharmonii Statuetkę św. Jakuba w dziedzinie kultura za rok 2012, statuetkę Osobowość Warmii i Mazur w kategorii kultura (2013), Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2014), statuetką Pegaza za” twórcze osiągnięcia w dziedzinie kultury Warmii i Mazur”(2015), a także Srebrny Krzyż Zasługi (2016).