Prywatność

[special_paragraph]Ochrona bezpieczeństwa i Twoich danych osobowych jest bardzo ważna dla Alicji Węgorzewskiej („AW”). Dlatego też prowadzimy naszą działalność w zgodzie z obowiązującym prawem. Mamy nadzieję, że zasady przedstawione poniżej pomogą zrozumieć, jakie dane możemy gromadzić, jak je wykorzystujemy i chronimy oraz komu możemy je udostępniać.[/special_paragraph]

Dane osobowe

Poprzez nasze strony internetowe, Fundacja StartSmart nie gromadzi żadnych danych o Twojej osobie (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), chyba że dobrowolnie zdecydujesz się je nam podać (np. podczas rejestracji, ankiet), odpowiednio stanowiąc Twoją zgodę, lub o ile jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze w zakresie ochrony danych osobowych.

Cel użytkowania

Kiedy podajesz nam Twoje dane osobowe, zazwyczaj używamy ich w celu odpowiedzi na zapytanie, realizację zamówienia lub zapewnienie dostępu do konkretnych informacji lub ofert. Ponadto, aby utrzymać naszą relację z Tobą: możemy przechowywać i przetwarzać dane osobowe, dzielić się nimi z naszymi oddziałami na całym świecie, aby lepiej zrozumieć Twoje potrzeby biznesowe i w jaki sposób możemy poprawić nasze produkty i usługi; bądź my (lub upoważniona przez nas osoba trzecia) może wykorzystywać dane osobowe do kontaktu z Tobą by przedstawić naszą ofertę w celu wsparcia potrzeb biznesowych lub prowadzenia ankiet, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych klientów. Jeśli zdecydujesz się nie powierzać nam swoich danych osobowych służących do utrzymania naszej relacji z klientami (w szczególności marketingu bezpośredniego lub badania rynku), uszanujemy Twój wybór. Nie sprzedajemy ani w inny sposób nie oferujemy Państwa danych osobowych osobom trzecim, z wyjątkiem naszych partnerów.

Ograniczenia

AW będzie gromadzić, wykorzystywać lub ujawniać dane osobowe dostarczone przez Ciebie online tylko dla celów wskazanych przez Ciebie, chyba że ujawnienie:

  • jest wykorzystaniem danych osobowych do dodatkowego celu, który jest bezpośrednio związany z pierwotnym przeznaczeniem, dla którego dane osobowe zostały zebrane;
  • jest konieczne do przygotowania, negocjowania i realizacji umowy z Tobą;
  • jest wymagane przepisami prawa lub właściwych organów rządowych lub sądowych;
  • jest niezbędne do wystosowania lub zabezpieczenia prawnego roszczenia bądź obrony;
  • jest konieczne, aby zapobiec oszustwom i innym nielegalnym działaniom, takich jak umyślne ataki na nasze systemy informatyczne.

Komunikacja bądź dane dotyczące wykorzystania

Poprzez korzystanie z usług telekomunikacyjnych w celu dostępu do naszej strony internetowej, dane telekomunikacyjne (np. adres protokołu internetowego – IP) lub dane wykorzystania (np. informacje na początku, zakończeniu i podczas trwania każdego dostępu oraz informacje na temat usług telekomunikacyjnych, przez które uzyskano dostęp) są generowane automatycznie i mogłyby odnosić się pośrednio do danych osobowych. Dane te są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane w stopniu uznawanym za konieczny, zawsze w zgodzie z obowiązującym prawem.

Dane nieosobowe gromadzone automatycznie

Po uzyskaniu dostępu do naszych stron internetowych, możemy automatycznie (tzn. nie w drodze rejestracji) gromadzić dane nieosobowe (np. rodzaj przeglądarki internetowej oraz używanego systemu operacyjnego, nazwę domeny strony internetowej, z której nastąpiło przekierowanie, liczba wizyt, średni czas spędzony na stronie, przeglądane strony). Możemy wykorzystać te dane i dzielić się nimi z naszymi oddziałami na całym świecie w celu monitorowania atrakcyjności naszych stron i doskonalenia ich jakości i treści.

Ciasteczka/Cookies” – informacje przechowywane automatycznie na Twoim komputerze

Podczas przeglądania jednej z naszych witryn internetowych, możemy przechowywać pewne dane na Państwa komputerze w postaci pliku „cookie”, aby automatycznie rozpoznawać ten komputer przy następnej wizycie. Ciasteczka mogą nam pomóc na wiele sposobów, na przykład pozwalać na dostosowanie witryny internetowej w celu lepszego dostosowania jej dla Ciebie lub przechowywać hasła, aby uniknąć konieczności ponownego wprowadzania go za każdym razem. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać plików cookies, prosimy odpowiednio skonfigurować przeglądarkę internetową, usunąć wszystkie pliki cookie z dysku twardego komputera, zablokować wszystkie pliki cookie lub włączyć funkcję ostrzeżeń przed zapisaniem pliku cookie.

Dzieci

AW nie będzie świadomie gromadzić danych osobowych od dzieci bez zgody rodziców jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo. Będziemy wykorzystywać i ujawniać dane osobowe dziecka, w zakresie dozwolonym przez prawo, by uzyskać zgodę rodziców zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami lub w celu ochrony dziecka.Definicja „dziecko” lub „dzieci” powinna uwzględniać obowiązujące przepisy, jak również krajowe i regionalne, zwyczaje kulturowe.

Bezpieczeństwo

Aby chronić Twoje dane osobowe przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą lub zmianą oraz przed nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem, nasza firma stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa.

Linki do innych stron internetowych

Nasze strony internetowe zawierają linki do innych stron internetowych. AW nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności lub treść innych witryn internetowych.

Pytania i komentarze

Będziemy reagować na uzasadnione wnioski do przeglądu Państwa danych osobowych oraz ich korekty, zmiany lub usunięcia wszelkich nieścisłości. Wraz z rozwojem Internetu i modyfikacji przepisów, nasza Polityka prywatności Ochrona danych również może ulegać zmianom. Będziemy umieszczać je w naszej Polityce Prywatności i Ochrony Danych na tej stronie. Prosimy sprawdzać ją regularnie.

Nasz e-mail: info@startsmart.com.pl