RODO

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018r w życie wchodzi Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) informujemy, że realizacja zamówienia/umowy, która została z Państwem zawarta wiąże się z koniecznością przetworzenia Państwa danych osobowych, bez ich wykorzystania realizacja umów byłaby niemożliwa.

Przy realizacji umów dane które zbieramy to: 

 • adres e-mail
 • imię
 • nazwisko
 • nazwa 
 • pełny adres zamieszkania i zameldowania
 • numer NIP
 • telefon
 • numer konta bankowego

 

Pozyskane dane osobowe przetwarzamy do celów: 

 • realizacji zobowiązań wynikających z łączącej nas umowy,
 • podatkowych i rachunkowych (wymaganych przez przepisy prawa),
 • zapewnienia usług związanych z płatnościami on-line,
 • analiz statystycznych,
 • windykacji należności, w tym prowadzenia wszelkich ewentualnych postępowań sądowych i mediacyjnych,
 • monitorowania aktywności użytkowników w celu rozwijania i ulepszania serwisu oraz dostosowywania prezentowanej oferty do wykazanych zainteresowań,
 • tworzenia i prezentowania różnych akcji promocyjnych, konkursów i programów lojalnościowych,
 • kontaktowania się w celu przedstawienia oferty lub innych informacji marketingowych,
 • udzielania informacji nie związanych bezpośrednio z konkretnym zamówieniem, w szczególności udzielania odpowiedzi na zapytania pochodzące z formularzy kontaktowych serwisu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
 • zapisywania danych w plikach cookies

Aby zapewnić Państwu kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych informujemy:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja StartSmart z siedzibą w Warszawie przy ul. Reprezentacyjnej 12; kontakt e-mail: info@startsmart.com.pl; Administrator przetwarza tylko takie dane osobowe, które Państwo sami przekazaliście i wykorzystuje je jedynie na podstawie i w celu realizacji umowy. Dane Państwa będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy, w tym tych określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń.

 

Fundacja StartSmart gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy z Fundacja StartSmart. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.

Komu jeszcze możemy przekazać Państwa dane?

Możemy je przekazać osobą trzecim jeżeli będziemy mieli ku temu podstawę prawną. Może to być:

Policja, Prokuratura, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym został zrealizowany ostatni kontakt z Fundacją StartSmart.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

a) dostępu do Twoich danych osobowych,

b) sprostowania Twoich danych osobowych,

c) usunięcia Twoich danych osobowych,

d) ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

f) przenoszenia Twoich danych osobowych,

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

h) jeżeli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody maja Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.